REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 14 poz. 99

DECYZJA NR 445 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką typu „Tonfa”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 581)) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Program kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką typu „Tonfa”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizacje, programu, o którym mowa w § 1, powierzam:

1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

2) Szkole Policji w Słupsku – z wyłączeniem kursów dla nauczycieli policyjnych.

§ 3

Traci moc decyzja nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa” (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 19).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1 688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-09-13
  • Data wejścia w życie: 2005-08-29
  • Data obowiązywania: 2005-12-30
  • Dokument traci ważność: 2007-12-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA