| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1250 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 listopada 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)) w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych” wprowadza się następujące zmiany:

1) po pozycji 3 dodaje się pozycję 3a w brzmieniu:

„3a. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze:

art. 267a, 267b, 267c, 267d...................730 90 S”;

2) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy:

1) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji:

a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:

– art. 54 § 1 – 2, art. 55 § 1 – 2 ................................701 67 U

– art. 56 § 1 – 2........................................................702 67 U

– art. 58 § 2 – 3, art. 59 § 1 – 3 ................................703 67 U

b) przestępstwa związane z dokumentacją podatkową

art. 60 § 1 – 3, art. 61 § 1, art. 62 § 1 – 4 ...................704 67

c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym:

– art. 63 § 1 – 3, art. 64 § 1, art. 65 § 1 – 3 ................710 64 U

– art. 67 § 1 – 2............................................................711 64

– art. 66 § 1, art. 68 § 1 ............................................712 64 U

– art. 70 § 1 – 4, art. 71 ................................................713 64

– art. 72, 74 § 1 – 3, art. 75 ..........................................714 64

– art. 69 § 1 – 4, art. 73 § 1, art. 73a § 1 – 2 ..............715 64 U

d) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych

art. 76 § 1 – 2, art. 77 § 1 – 2, art. 78 § 1 – 2...............706 67 U

e) przestępstwa związane z dotacją i subwencją

art. 82 § 1 .................................................................707 67 U

f) pozostałe

art. 80 § 1 – 3, art. 80a § 1, art. 83.................................708 67

2) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami:

a) przemyt celny i wyłudzenie celne

art. 86 § 1 – 3, art. 92 § 1 – 2......................................717 66 U

b) paserstwo celne

art. 91 §1 – 3 ...................................................................718 66

c) oszustwa celne

art. 87 § 1 – 3, art. 88 § 1 – 2, art. 89 § 1 – 2.................719 66 U

d) pozostałe

art. 85 § 1 – 3, art. 90 § 1 – 2, art. 93 § 2 – 3,

art. 94 § 1 – 2, art. 95 § 1 ................................................720 66

3) przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu

art. 97 § 1 – 3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 – 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1, art. 106j § 1, art. 1061 § 1 ............722 65 U

4) przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier losowych i zakładów wzajemnych

art. 107 § 1 – 3, art. 107a § 1, art. 108 § 1 – 2, art. 109 i 110.................724 68

5) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:

a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:

art. 54, 55, 56 .............................................................620 67 U

b) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej

art. 76.........................................................................621 67 U

c) przestępstwa związane z dotacją i subwencją na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej

art. 82.........................................................................622 67 U

6) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:

a) przemyt celny i wyłudzenie celne

art. 86 i 92 ..................................................................623 66 U

b) oszustwo celne

art. 87..........................................................................624 66 U”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2005 r.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 1 8, poz. 116 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70 i Nr 17, poz. 116.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »