Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 116 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 marca 2006 r.

w sprawie kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-03-03
  • Data obowiązywania: 2006-03-03
  • Dokument traci ważność: 2007-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe