Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 149 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-20
  • Data wejścia w życie: 2006-03-14
  • Data obowiązywania: 2006-03-14
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe