Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia 2 maja 2006 roku, 16 czerwca 2006 roku oraz 14 sierpnia 2006 roku dniami wolnymi od służby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-29
  • Data obowiązywania: 2006-03-29
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe