Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 326 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie obniżenia klauzuli „ściśle tajne” do klauzuli „poufne” na wymienionych w decyzji „meldunkach informacyjnych” komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-06-06
  • Data obowiązywania: 2006-06-06
  • Dokument traci ważność: 2011-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe