Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 976 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-31
  • Data wejścia w życie: 2006-10-24
  • Data obowiązywania: 2006-10-24
  • Dokument traci ważność: 2007-06-15

Dzienniki Urzędowe