Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 703 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-14
  • Data obowiązywania: 2006-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe