REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 23 poz. 195

DECYZJA NR 882 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 

1 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 404 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla dowódców operacji policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 98), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA