REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 78

DECYZJA NR 398 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego ogniw pogotowia wypadkowego (Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 40, która utraciła moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-30
  • Data wejścia w życie: 2008-06-19
  • Data obowiązywania: 2010-08-13
  • Dokument traci ważność: 2018-09-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA