Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr 674 Komendanta Głównego Policji

z dnia 24 października 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-11-24
  • Data wejścia w życie: 2008-10-24
  • Data obowiązywania: 2008-10-24
  • Dokument traci ważność: 2013-11-15

Dzienniki Urzędowe