REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 69

DECYZJA NR 356 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej przydzielonej pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zmienionego zarządzeniem nr 1289 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2011 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne stawki ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej przydzielonej pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, określonej w załączniku do zarządzenia:

1) w zestawie: nr 1 w lp. 1–6, nr 2 w lp. 1 i 2, nr 3 w lp. 1 i 2, nr 4 w lp. 1 – w wysokości 17,27 zł;

2) w zestawie: nr 1 w lp. 7, nr 2 w lp. 3, nr 3 w lp. 5 i 6 – w wysokości 7,88 zł;

3) w zestawie nr 2 w lp. 4 – w wysokości 14,42 zł;

4) w zestawie nr 3 w lp. 3 i 4, nr 4 w lp. 2 – w wysokości 11,02 zł;

5) w zestawie nr 5 – w wysokości 45,00 zł;

6) w zestawie nr 6 w lp. 3, 4 i 16 – w wysokości 5,50 zł.

§ 2

Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, wypłaca Biuro Finansów Komendy Głównej Policji na podstawie imiennych list przekazanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

§ 3

Traci moc decyzja nr 433 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek równoważnika pieniężnego za pranie odzieży roboczej przydzielonej pracownikom Komendy Głównej Policji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

wz. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
  • Data wejścia w życie: 2011-11-30
  • Data obowiązywania: 2011-11-30
  • Dokument traci ważność: 2024-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA