| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 322
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3.

Kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 872 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową (Dz. Urz. KGP poz. 185 oraz z 2008 r. poz. 117).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. dr Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526 oraz z 2018 r. poz. 208.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE UZYSKIWANIA INFORMACJI Z INTERNETU DLA POLICJANTÓW ZWALCZAJĄCYCH PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWĄ]

Załącznik do decyzji nr 322 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 października 2018 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE UZYSKIWANIA INFORMACJI Z INTERNETU DLA POLICJANTÓW ZWALCZAJĄCYCH PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWĄ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 600 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »