REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 29

DECYZJA NR 84
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Pile i Szkole Policji w Słupsku.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 218 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji (Dz. Urz. KGP poz. 37 oraz z 2010 r. poz. 55).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526 oraz z 2018 r. poz. 208.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OSOBOWYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI]

Załącznik do decyzji nr 84 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 marca 2019 r.

PROGRAM NAUCZANIA
NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM
W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OSOBOWYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-18
  • Data wejścia w życie: 2019-03-13
  • Data obowiązywania: 2019-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA