REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 148

ZARZĄDZENIE NR 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 3 i 21 oraz z 2019 r. poz. 3) w § 9 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości:

a) komendant,

b) naczelnik zarządu,

c) naczelnik wydziału;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA