Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 204

DECYZJA NR 219
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 440 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe (Dz. Urz. KGP poz. 79 oraz z 2011 r. poz. 60).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Roman KUSTER


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54 i 783.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA ORGANIZATORÓW LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO]

Załącznik do decyzji nr 219 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 czerwca 2022 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA ORGANIZATORÓW LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-17
  • Data obowiązywania: 2022-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe