REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 226

DECYZJA NR 317
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP poz. 2, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Liczba stanowisk policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, zwanych dalej "oddziałami prewencji Policji", wynosi 7 704, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy - 61 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby - 203 stanowiska;

3) w kompaniach i plutonach prewencji - 6 410 stanowisk;

4) w plutonach wsparcia taktycznego - 215 stanowisk;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia3) - 507 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia - 84 stanowiska;

7) w zespołach medycznych - 72 stanowiska;

8) w innych komórkach organizacyjnych - 152 stanowiska.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

5) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji;

6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji;

7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji;

8) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej decyzji;

9) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 września 2022 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 93, z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43, z 2020 r. poz. 46 i 66, z 2021 r. poz. 105 oraz z 2022 r. poz. 46, 156 i 164.

2) Zmiany decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 28, z 2019 r. poz. 84, z 2021 r. poz. 29 oraz z 2022 r. poz. 5, 198, 203 i 215.

3) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających, zwane dalej "drużynami AWGŁ/RO". W oddziałach prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU]

Załączniki do decyzji nr 317
Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 października 2022 r.

Załącznik nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

3

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

3

 

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

2

6

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

2

8

 

17

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

9

338

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY]

Załącznik nr 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

3

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

3

 

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

3

282

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

2

6

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

 

 

 

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

2

8

 

17

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

9

338

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 3. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE]

Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

3

 

- Referent

 

4

 

14

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

4

 

 

 

6

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

4

 

- Instruktor

 

1

 

 

 

6

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

5

470

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

3

 

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

3

 

- Policjant

 

4

10

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

 

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

6

 

- Policjant

 

3

12

 

25

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

6

 

- Policjant

 

12

 

22

OGÓŁEM

11

549

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 4. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE]

Załącznik nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

3

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

3

 

 

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

2

188

8

Pluton Prewencji:3)

3

66

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

2

8

 

18

10

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

8

 

15

11

Zespół Przewodników Psów Służbowych:

1

 

 

- Przewodnik psa służbowego

 

5

 

 

 

5

OGÓŁEM

12

316

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

3) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 5. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU]

Załącznik nr 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

4

 

 

 

6

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

5

 

 

 

6

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

4

376

8

Pluton Prewencji:3)

2

44

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

3

 

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

3

 

- Policjant

 

5

11

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

4

 

 

- Dowódca drużyny

 

4

 

- Referent

 

8

 

- Policjant

 

4

16

 

30

10

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

6

 

- Policjant

 

12

 

22

11

Pluton Przewodników Psów Służbowych:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Przewodnik psa służbowego

 

17

 

 

 

18

OGÓŁEM

13

517

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

3) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 6. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE]

Załącznik nr 6

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca oddziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

1

 

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

 

5

 

- Asystent

 

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Asystent

 

4

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

- Specjalista

 

4

 

 

 

5

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Kompania Prewencji: 2)

3

282

8

Pluton Prewencji:3)

3

66

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

2

 

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

2

6

Załoga Transportera Opancerzonego:

1

 

 

- Referent

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

3

 

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

6

 

- Policjant

 

3

12

 

21

10

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

2

 

- Referent

 

4

 

- Policjant

 

8

 

15

OGÓŁEM

12

409

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

3) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 7. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ]

Załącznik nr 7

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Specjalista

 

2

 

- Asystent

 

6

 

 

 

8

4

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Specjalista

 

2

 

 

 

2

5

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

2

 

 

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Pluton Prewencji:2)

6

132

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

1

 

- Policjant

 

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

1

4

10

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

4

 

7

 

 

 

16

OGÓŁEM

11

167

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 8. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE]

Załącznik nr 8

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

- Specjalista

 

2

 

- Asystent

 

6

 

 

 

8

4

Zespół Szkolenia:

1

 

 

- Specjalista

 

2

 

 

 

2

5

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

- Specjalista

 

1

 

- Asystent

 

2

 

 

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

- Lekarz1)

 

1

 

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

 

2

 

3

7

Pluton Prewencji:2)

6

132

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

1

 

- Policjant

 

2

4

Drużyna AWGŁ/RO:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

1

4

10

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca drużyny

 

1

 

- Referent

 

2

 

- Policjant

 

4

 

7

 

 

 

16

OGÓŁEM

11

167

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA