REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 90

DECYZJA NR 315
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34h ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3.

Kursy specjalistyczne dla techników kryminalistyki, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 4.

Traci moc decyzja nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki (Dz. Urz. KGP poz. 33).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Załącznik 1. [PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO PROWADZONEGO W FORMIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI]

Załącznik do decyzji nr 315 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 października 2023 r.

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO PROWADZONEGO W FORMIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-02
  • Data obowiązywania: 2023-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA