REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 99

DECYZJA NR 390
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP poz. 2, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Liczba stanowisk policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, zwanych dalej „oddziałami prewencji Policji”, wynosi 8124, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy - 64 stanowiska;

2) w zespołach organizacji służby - 213 stanowisk;

3) w kompaniach i plutonach prewencji - 6730 stanowisk;

4) w plutonach wsparcia taktycznego - 231 stanowisk;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia3) - 559 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia - 88 stanowisk;

7) w zespołach medycznych - 75 stanowisk;

8) w innych komórkach organizacyjnych - 164 stanowiska.”;

2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 października 2023 r., z wyłączeniem załącznika nr 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł Dobrodziej

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43, z 2020 r. poz. 46 i 66, z 2021 r. poz. 105, z 2022 r. poz. 46, 156, 164 i 245 oraz z 2023 r. poz. 58.

2) Zmiany decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 28, z 2019 r. poz. 84, z 2021 r. poz. 29, z 2022 r. poz. 5, 198, 203, 215 i 226 oraz z 2023 r. poz. 1 i 43.

3) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających, zwane dalej „drużynami AWGŁ/RO”. W oddziałach prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE]

Załączniki do decyzji nr 390
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

 

 

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

1

 

1

1

5

2

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

1

 

1

3

 

 

4

5

Zespół Szkolenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

 

1

2

 

 

3

6

Zespół Medyczny:

- Lekarz1)

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

 

1

2

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

2

188

8

Pluton Prewencji3):

2

44

9

Pluton Wzmocnienia:

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotacza Wody:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

2

 

1

 

2

2

2

6

Załoga Transportera Opancerzonego:

- Referent

1

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

3

 

3

6

3

12

 

21

10

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

1

2

4

 

- Dowódca drużyny

 

- Referent

 

- Policjant

8

 

 

 

15

11

Zespół Przewodników Psów Służbowych:

1

 

 

- Przewodnik psa służbowego

 

6

 

 

 

6

OGÓŁEM

11

296

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

3) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU]

Załącznik nr 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

Lp.

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

1

 

1

1

5

2

 

 

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Asystent

1

 

1

1

4

 

 

 

6

5

Zespół Szkolenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

 

1

5

 

 

 

6

6

Zespół Medyczny:

- Lekarz1)

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

 

1

2

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:2)

5

470

8

Pluton Wzmocnienia:

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotacza Wody:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

3

 

1

 

 

3

3

5

 

11

 

Załoga Transportera Opancerzonego:

- Referent

1

 

2

 

 

 

2

 

Drużyna AWGŁ/RO:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

4

 

4

8

4

 

 

 

16

 

 

 

30

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

1

 

 

- Dowódca plutonu

 

1

 

- Dowódca drużyny

 

3

 

- Referent

 

6

 

- Policjant

 

12

 

 

 

22

10

Pluton Przewodników Psów Służbowych

- Dowódca plutonu

- Przewodnik psa służbowego

1

 

1

17

 

 

 

18

OGÓŁEM

12

567

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Załącznik 3. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY]

Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LEGNICY

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

- Dowódca samodzielnego pododdziału

 

1

2

- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

 

 

1

 

 

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

- Specjalista

- Asystent

1

 

1

6

 

 

 

7

4

Zespół Szkolenia:

- Specjalista

1

 

2

 

 

 

2

5

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

- Asystent

1

 

2

 

 

 

2

6

Zespół Medyczny:

- Lekarz1)

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

 

1

2

 

 

 

3

7

Pluton Prewencji:2)

6

132

8

Pluton Wzmocnienia:

- Dowódca plutonu

1

 

1

 

Drużyna Miotacza Wody:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

 

1

1

2

 

 

 

4

 

Drużyna AWGŁ/RO:

- Dowódca Drużyny

- Referent

- Policjant

1

 

1

2

1

 

 

 

4

 

Drużyna Wsparcia Taktycznego:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

 

1

2

4

 

 

 

7

 

 

 

16

OGÓŁEM

11

164

 

 

1) Fakultatywnie Specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA