REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Janusz Dyduch – Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk;

2) członkowie:

a) Krzysztof Majewski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki,

b) Elżbieta Piskorz – Zastępca Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki,

c) Jerzy Bartosik – Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Gospodarki.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) określenie sposobu organizacji i trybu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, w zakresie określonym ustawą o rezerwach strategicznych;

2) przeprowadzenie naboru, o którym mowa w pkt 1.

§ 4.

 Tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez członków Zespołu.

§ 5.

 Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 6.

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
  • Data wejścia w życie: 2014-05-23
  • Data obowiązywania: 2014-05-23
  • Dokument traci ważność: 2021-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA