REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 95

DECYZJA NR 24
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) w związku z § 4 ust. 4, § 5 ust. 2, § 8 ust. 8 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1) zmianę granic poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego lotniska wojskowego Radom MATZ EPRA:

 

Oznaczenie

Granice Poziome

Granice pionowe i klasa przestrzeni

Czas aktywności
(UTC)

Częstotliwość/ Znak wywoławczy/
Języki

Uwagi

1

2

3

4

5

6

MATZ RADOM A (EPRA A)

51°22'45"N
51°15'05"N
51°17'14"N
51°32'55"N
51°31'40"N
51°27'09"N
51°26'21"N
51°22'45"N

021°03'03"E
021°06'46"E
021°28'42"E
021°23'48"E
021°20'07"E
021°10'32"E
021°09'10"E
021°03'03"E

1050 m (3500 ft)
GND

H24

RADOM INFO
(128.500 MHz) PL.EN

W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. EN po uzgodnieniu, z wyprzedzeniem minimum 24HR

MATZ RADOM B (EPRA B)

51°17'14"N
51°32'55"N
51°33'10"N
51°32'15"N
51°30'08"N
51°28'11"N
51°23'09"N
51°20'06"N
51°17'14"N

021o28'42"E
021o23'48"E
021o23'48" E
021°32'48"E
021°37'17"E
021°39'35"E
021°41'09"E
021°38'57"E
021°28'42"E

1050 m (3500 ft)
610 m (2000 ft)

H24

RADOM INFO
(128.500 MHz) PL.EN

W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury' wojskowe. EN po uzgodnieniu, z wyprzedzeniem minimum 24HR

MATZ RADOM C (CEPRA C)

51°26'21"N
51°22'31"N
51°20'24"N
51°14'03"N
51°15'05"N
51°22'45"N
51°26'21"N

021°09'10"E
020o51'42"E
020°51'23"E
020°57'33"E
021°06'46"E
021°03'03"E
021°09'10"E

1050 m (3500 f)
457 m (1500 ft)

Zgodnie z AUP

RADOM INFO
(128.500 MHz) PL.EN

W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. EN po uzgodnieniu, z wyprzedzeniem minimum 24HR

MATZ RADOM D (EPRAD)

51°22'45"N
51°26'21"N
51°27'09"N
51°31'40"N
51°32'55"N
51°33'10"N
51°32'15"N
51°30'08"N
51°28'11"N

021°03'03"E
021°09'10"E
021°10'32"E
021°20'07"E
021°23'48"E
021°27'24"E
021°32'48"E
021°37'17"E
021°39'35"E

FL095
1050 m (3500 ft)

Zgodnie z AUP

RADOM INFO
(128.500 MHz) PL.EN

W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. EN po uzgodnieniu, z wyprzedzeniem minimum 24HR

 

 

51°23'09”N
51°20'06"N
51°17'14”N
51°15'05"N
51°22'45"N

021°41'09”E
021°38'57"E
021°28'42"E
021°06'46"E
021°03'03"E

 

 

 

 

 

2) wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB:

 

Opis i granice poziome

Granice pionowe i klasa przestrzeni

Organ kierujący ruchem

Częstotliwość, znak wywoławczy, języki

1

2

3

4

Lublin CTR1
Lina łącząca następujące punkty:

 

TWR LUBLIN

121,250 (MHz)
LUBLIN WIEŻA/ LUBLIN TOWER PL/EN

51°18'09”N
51°16'49"N
51°10'43"N
51°08'25"N
51°04'43"N
51°07'30"N
51°14'19"N
51°15'40"N
51°18'09”N

022°52'17"E
022°55'18"E
022°57'39"E
022°54'16"E
022°37'47"E
022°30'55"E
022°28'27"E
022°33'48"E
022°52'17"E

550 m (1800 ft) AMSL
GND

 

 

D

 

 

Uwagi:

1 CTR Lublin aktywny w okresie czasu pracy organu TWR

AD 2.3 Godziny pracy

Poniedziałek: 15.30 – 20.00 LMT

Wtorek, Czwartek: 07.00 – 21.00 LMT

Środa: 15.30 – 20.00 LMT

Piątek: 15.00 – 20.00 LMT

Sobota: 16.00 – 20.00 LMT;

3) wprowadzenie rejonu kontrolowanego lotniska Lublin TMA Lublin:

 

Opis i granice poziome

Granice pionowe i klasa przestrzeni

Organ kierujący ruchem

Częstotliwość, znak wywoławczy, języki

1

2

3

4

TMA EPLB2:
SEKTOR „A”

1700 m (5500 ft) AMSL
550 m (1800 ft) AMSL

TWR LUBLIN

128.250 MHz
LUBLIN WIEŻA/LUBLIN TOWER
PL/EN

Lima łącząca następujące punkty:

51°22'01"N
51°21'07"N
51°16'42"N
51°13'51"N
51°10'43"N
51°08'25"N
51°04'43"N
51°07'30"N
51°14'19"N
51°15'40"N
51°22'01"N

022°46'57"E
023°00'18"E
023°02'40"E
023°02'06"E
022°57'39"E
022°54'16”E
022°37'47"E
022°30'55"E
022°28'27"E
022°33'48"E
022°46'57"E

D

SEKTOR „B"
Linia łącząca następujące punkty:

1700 m (5500 ft) AMSL
762 m (2500 ft) AMSL

TWR LUBLIN

128.250 MHz
LUBLIN WIEŻA/LUBLIN TOWER
PL/EN

51°22'51"N
51°22'01"N
51°15'40"N

022°34'35"E
022°46'57"E
022°33'48"E

D

 

51°14'19"N
51°07'30"N
51°04'43"N
51°03'47"N
51°04'14"N
51°06'09"N
51°09'04"N
51°12'06"N
51°14'37"N
51°17'22"N
51°19'03"N
51°20'22"N
51°22'51"N

022°28'27"E
022°30'55"E
022°37'47"E
022°25'22"E
022°20'48"E
022°16'40"E
022°13'56”E
022°13'39"E
022°14'10"E
022°16'07"E
022°19'14"E
022°24'35"E
022°34'35"E

 

 

 

SEKTOR „C"
Linia łącząca następujące punkty:

FL095
1700 m (5500 ft) AMSL

TWR LUBLIN

128.250 MHz
LUBLIN WIEŻA/LUBLIN TOWER
PL/EN

51°22'51"N
51°22'51"N
51°22'01"N
51°21'07"N
51°19'14"N
51°08'19"N
51°04'59"N
51°59'54"N
51°02'49"N
51°06'53"N
51°10'39"N
51°17'23"N
51°19'18"N
51°22'51"N

022°26'41"E
022°34'35"E
022°46'57"E
023°00'18"E
023°06'14"E
023°06'54E
023°00'56"E
022°22'19"E
022°12'30"E
022°07'21"E
022°04'23"E
022°06'09"E
022°09'35"E
022°26'41"E

D

SEKTOR „D"

EL135
FL095

TWR LUBLIN

128.250 MHz
LUBLIN WIEŻA/LUBLIN TOWER
PL/EN

Linia łącząca następujące punkty:

51°22'51"N
51°22'51"N
51°22'01"N
51°21'07"N
51°19'14"N
51°08'19"N
51°04'59"N
50°59'54"N
51°02'49"N
51°06'53"N
51°10'39"N
51°17'23"N
51°19'18"N
51°22'51"N

022°26'41"E
022°34'35"E
022°46'57"E
023°00'56"E
023°06'14"E
023°06'54"E
023°00'56"E
022°22'19"E
022°12'30"E
022°07'21"E
022°04'23"E
022°06'09"E
022°09'35"E
022°26'41"E

C

 

2 TMA Lublin aktywny w okresie czasu pracy organu TWR.

4) zmianę granic pionowych i poziomych strefy ruchu lotniskowego lotniska Lublin-Radawiec ATZ EPLR:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe
(m/ft AMSL)

Częstotliwość/ (MHz) Znak wywoławczy/

Okres aktywności

1

2

3

4

 

ATZ EPLR

51°12'06"N
51°14'37"N
51°16'22"N
51°15'28"N
51°07'30”N
51°06'13"N
51°06'09"N
51°09'04”N
51°12'06”N

022°13'39"E
022°14'10"E
022°20'52"E
022°28'02"E
022°30'55"E
022°24'28"E
022°16'40”E
022°13'56"E
022°13'39"E

762 m (2500 ft)
GND

Bez zmian

Bez zmian

 

5) zmianę granic strefy czasowo rezerwowanej TRA 56:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe

Czas aktywności
(UTC)

Częstotliwość/Znak wywoławczy/Języki

Uwagi

1

2

3

4

5

6

EP TRA 56

51°12'06”N
51°14'37”N
51°16'22”N
51°15'28”N
51°07'30”N
51°06'13”N
51°06'09”N
51°09'04”N
51°12'06”N

022°13'39"E
022°14'10”E
022°20'52”N
022°28'02”N
022°30'55”E
022°24'28”E
022°16'40”E
022°13'56”E
022°13'39”E

FL145
762 m (2500 ft) AMSL

Bez zmian

Bez zmian

Bez zmian

 

6) likwidację strefy czasowo rezerwowanej TRA 35;

7) wprowadzenie strefy czasowo wydzielonej TSA 03:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe (m/ft AMSL)

Okres aktywności

Uwagi

1

2

3

4

5

EP TSA 03A

51°04'43"N
51°07'30"N
51°15'28"N
51°22'39"N
51°22'51"N
51°20'23"N
51°15'51"N
51°13'45"N
51°12'02"N
51°08'38"N
51°06'13"N
51°04'23"N
51°04'43"N

022°37'47"E
022°30'55"E
022°28'02"E
022°37'38"E
022°34'35"E
022°24'35"E
022°19'44"E
022°19'04"E
022°19'07"E
022o20'41"E
022°24'28"E
022°33'26"E
022°37'47"E

FL095
762 m (2500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

Strefa kolizyjna z TMA
Lublin. Strefa lotów
Aeroklubu Lubelskiego

EPTSA 03B

51°04'23"N
51°03'47"N
51°04'14"N
51°06'09"N
51°09'04"N
51°12'06"N
51°14'37"N
51°17'22"N
51°19'03"N
51°20'23"N
51°15'51"N
51°13'45"N
51°12'02"N
51°08'38"N
51°06'13"N
51°04'23"N

022°33'26"E
022°25'22"E
022°20'48"E
022°16'40"E
022°13'56"E
022°13'39"E
022°14'10"E
022°16'07"E
022°19'14"E
022°24'35"E
022°19'44"E
022°19'04”E
022°19'07"E
022°20'41"E
022°24'28"E
022°33'26"E

FL095
762 m (2500 ft) AMSL

Zgodnie z AUT

Strefa kolizyjna z TMA
Lublin Strefa lotów
Aeroklubu Lubelskiego

EP TSA 03C

51°06'53"N
51°10'39"N
51°17'23"N
51o19'18"N
51°22'51"N
51°22'51"N
51°20'26"N
51°19'03"N
51°17'22"N
51°14'37”N
51°06'53"N

022°07'21"E
022°04'23"E
022°06'09"E
022°0935"E
022°26'41"E
022°34'35"E
022°24'50"E
022°19'14"E
022°16'07"E
022°14'10"E
022°07'21"E

FL095
518 m (1700 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

Strefa kolizyjna z TMA
Lublin w zakresie
1700 m (5500 ft)
– FL095 Strefa
lotów Aeroklubu
Lubelskiego / WPL EPDE

 

EP TSA 03D

51°14'37"N
51°12'06"N
51°09'04"N
51°06'09"N
51°04'14"N
51°03'47"N
51°04'23"N
51°04'43"N
51°02'37"N
51°59'54"N
51°02'49"N
51°06'53"N
51°14'37"N

022°14'10"E
022°13'39"E
022°13'56"E
022°16'40"E
022°20'48"E
022°25'22"E
022°33'26"E
022°37'47"E
022°43'02"E
022°22'19"E
022°12'30"E
022°07'21"E
022°14'10"E

FL095
1700 m (5500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

Strefa kolizyjna z TMA
Lublin Strefa lotów
Aeroklubu Lubelskiego

 

8) zmianę granic poziomych i pionowych strefy czasowo wydzielonej TSA 04:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe (m/ft AMSL)

Okres aktywności

Uwagi

EP TSA 04A

51o49'36”N
51°21'23"N
51°22'51"N
51°22'51”N
51°
22'01"N
51°23'08"N
52°01'06"N
52°06'09"N
52°04'57"N
51°56'12"N
51°49'36"N

022°06'15"E
022°19'40"E
022°26'41"E
022°34'35"E
022°46'57"E
022°02'40"E
022°59'44"E
022°45'40"E
022°28'41"E
022°23'36"E
022°06'15"E

FL245
GND

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 04B

51°41'18"N
51°57'40"N
52°02'01"N
52°02'00"N
51°56'12"N
51°49'36"N
51°41'18"N

021°44'15"E
021°58'00"E
022°09'02"E
022o26'58"E
022°23'36"E
022°06'15"E
021°44'15"E

FL085

GND

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 04C

52°01'06"N
51°55'47"N
51°24'58"N
51°23'08"N
52°01'06"N

022°59'44"E
023°17'21"E
023°18'44"E
023°02'40"E
022°59'44"E

FL245
518 m (1700 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 04D

51°19'14"N
51°21'07"N
51°22'01"N
51°23'08"N
51°24'58"N
50°59'18"N
51°04'59"N
51°08'19"N
51°19'14"N

023°06'14"E
023°00'18"E
022°46'57"E
023°02'40"E
023°18'44"E
023°25'16"E
023°00'56"E
023°06'54"E
023°06'14"E

FL245
1700 m (5500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 04E

51°01'45"N
51°04'59"N
50°59'18"N
50°50'33"N
50°43'01"N
51°01'45"N

022°36'25"E
023°00'56"E
023°25'16"E
023°25'05"E
022°52'25"E
022°36'25"E

FL245
1700 m (5500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 04F

50°40'10"N 50°59'54"N 51°01'45"N 50o43'01”N 50°40'10"N

022°40'25"E
022°22'19"E
022°36'25"E
022°52'25"E
022°40'25"E

FL125
1700 m (5500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

 

EP TSA 04G

51°49'36"N
51°21'23"N
51°19'18"N
51°17'23"N
51°25'00"N
51°41'18"N
51°49'36"N

022°06'15"E
022o19'40"E
022°09'35"E
022°06'09"E
021°59'05"E
021°44'15"E
022°06'15"E

FL125
GND

Zgodnie z AUP

NIL

 

9) zmianę granic poziomych i pionowych strefy wydzielonej TSA 05:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe
(m/ft AMSL)

Okres aktywności

Uwagi

EP TSA 05A

51°00'00"N
50°54'53"N
50°59'01"N
51°13'37"N
51°17'04"N
51°22'34"N
51°24'09"N
51°00'00"N

021°43'59"E
021°23'55"E
020°54'39"E
020°51'25"E
020°57'03"E
021°15'40"E 021°20'58"E 021°43'59"E

FL245
GND

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05B

51°24'09"N
51°25'11"N
51s04'57"N
51°00'00"N
51°24'09"N

021°20'58"E
021°29'56"E
021°46'57"E
021°43'59"E
021°20'58"E

FL125
GND

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05C

51°25'11"N
51°41'18"N
51°25'00"N
51°04'57"N
51°25'11"N

021°29'56"E 021°44'15"E 021°59'05"E 021°46'57"E 021°29'56"E

EL125
518 m (1700 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05D

51°04'57"N
51°25'00"N
51°17'23"N
51°10'39"N
51°06'53"N
51°04'57"N

021°46'57"E
021°59'05"E
022°06'09"E
022°04'23"E
022°07'21"E
021°46'57"E

FL095
518 m (1700 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05E

51°00'00"N
51°04'57"N
51°06'53"N
51°02'49"N
50°59'54”N
50°40'10"N
50°44'29"N
50°45'59"N
50°40'27"N
50°53'40"N
51°00'00"N

021°43'59"E
021°46'57"E
022°07'21"E
022°12'30"E
022°22'19"E
022°40'25"E
022°06'54"E
021°56'54"E
021°49'34"E
021°37'26"E
021°43'59"E

FL125
518 m (1700 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05F

50°40'37"N
50°53'40"N
50°40'27"N
50°29'24"N
50°40'37"N

020°59'25"E
021°37'26"E
021°49'34"E
021°33'56"E
020°59'25"E

FL245
1050 m (3500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

EP TSA 05G

50°59'01"N
50°34'33"N
51°00'00"N
50°53'40"N
50°40'37"N
50°59'01"N

020°54'39"E
021°23'55"E
021°43'59"E
021°37'26"E
020°59'25"E
020°54'39"E

FL245
1050 m (3500 ft) AMSL

Zgodnie z AUP

NIL

 

10) wprowadzenie strefy czasowo wydzielonej TSA 68:

 

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe
(m/ft AMSL)

Okres aktywności

Uwagi

EP TSA 68

51°10'43"N
51°04'59"N
50°59'18"N
50°47'27"N
50°56'52"N
51°02'38"N
51°05'34"N
51°08'25"N
51°10'43"N

022°57'39"E
023°00'56"E
023°25'16"E
022°48'39"E
022°40'36"E
022°43'07"E
022°41'34"E
022°54'16"E
022°57'39"E

1700 m (5500 ft) AMSL
GND

Zgodnie z AUP

Strefa lotów testowych PZL Świdnik

 

11) zmianę przebiegu stałej trasy lotnictwa wojskowego MRT 2:

1. Lotnisko DĘBLIN (EPDE) 51°33'04,12"N 021°53'31,30"E

2. Miejscowość KOŃSKOWOLA 51°24'32"N 022°03'12"

3. Miejscowość JANÓW LUBELSKI 50°42'32"N 022°24'59"E

4. Miejscowość KRASNYSTAW 50°59'06"N 023°10'35"E

5. Miejscowość CYCÓW 51°18'15"N 023°07'58"E

6. Miejscowość OSTRÓW LUBELSKI 51°29'36"N 022°51'20"E

7. Miejscowość BARANÓW 51°33'30"N 022°08'10"E

1. Lotnisko DĘBLIN (EPDE) 51°33'04,12"N 021°53'31,30"E

Górna granica: 700 m (2297 ft) AMSL Dolna granica: 300 m (984 ft) AMSL;

12) zmianę przebiegu stałej trasy lotów niskich lotnictwa wojskowego MRT 65:

76 – 13 – 8 – 9 – 10 – 11 – 99 – 106 – 107 – 108 – 109 –

110 (51°05'04"N 023°31'25"E)

111 (51°18'15"N 023°07'58"E)

112 (51°29'36"N 022°51'20"E);

13) likwidację strefy ruchu lotniskowego lotniska Świdnik ATZ EPSW;

14) zmianę w sieci dróg lotniczych:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2012 r.

 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych
Tomasz Kądziołka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-26
  • Data wejścia w życie: 2012-11-15
  • Data obowiązywania: 2012-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA