Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE NR 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice

Tekst pierwotny

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. 2020 poz. 1544 oraz z 2021 poz. 836), ogłasza się, że opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej, dla której zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.), przyznane zostały czasy na start lub lądowanie w Porcie Lotniczym Kraków-Balice w sezonie lato 2021, wynosi 4,96 zł.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Michał Witkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-17
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe