REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 70

WYTYCZNE NR 19/2023
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uwzględniania czynnika ludzkiego podczas projektowania, tworzenia i stosowania programu obsługi technicznej operatora statku powietrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Zaleca się uwzględnienie wpływu czynnika ludzkiego przy przygotowaniu projektu programu obsługi technicznej, zwanego dalej: „POT", zgodnie z:

1) pkt M.A.302 załącznika I (Part-M) oraz pkt ML.A.302 załącznika Vb (Part-ML) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.1));

2) pkt 8.2.2 załącznika nr 2 (Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązki ich użytkowników (PL-6)) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2609);

3) Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzoną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), w szczególności załącznikiem 6:

a) pkt 8.3.1 Części I „Eksploatacja Statków Powietrznych - Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy - samoloty",

b) pkt 3.8.3.1 Części II „Eksploatacja Statków Powietrznych - Międzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty" w rozdziale 3.8 „Obsługa techniczna samolotu",

c) pkt 6.3.1 Sekcji II w Części III - ,,Eksploatacja Statków Powietrznych - Operacje międzynarodowe - Śmigłowce".

§ 2.

Zaleca się realizację uwzględnienia czynnika ludzkiego, o którym mowa w § 1, poprzez zastosowanie elementów określonych w pkt 1.4.31 Doc 9683-AN/950 „Human factors training manual" (ICAO).

§ 3.

Do POT, który został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie wytycznych, wytyczne stosuje się po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

§ 4.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

wz. Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Infrastruktury
Lotniczej


Michał Kozłowski


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 7.07.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 13, Dz. Urz. UE L 126 z 23.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 207 z 16.08.2018, str. 2, Dz. Urz. UE L 228 z 4.09.2019, str. 1, Dz. Urz. L 228 z 4.09.2019, str. 106, Dz. Urz. UE L56 z 27.02.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 257 z 6.08.2020, str. 14, Dz. Urz. UE L 143 z 27.04.2021, str. 6, Dz. Urz. UE L 145 z 28.04.2021, str. 20. Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021, str. 18, Dz. Urz. UE L84 z 11.3.2022, str. 20, Dz. Urz. UE L 205 z 5.08.2022, str. 115, Dz. Urz. UE L135 z 23.05.2023, str. 53 i Dz. Urz. UE L 152 z 13.06.2023, str. 5.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-13
  • Data wejścia w życie: 2023-12-14
  • Data obowiązywania: 2023-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA