REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 30

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 września 2012 r. (poz. 30)

WYKAZ
jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa

Kwota przyznanej dotacji
podmiotowej w zł

1

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

20 000,00 zł

2

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

44 900,00 zł

3

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

160 000,00 zł

4

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

124 842,00 zł

5

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

35 000,00 zł

6

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

25 000,00 zł

7

Instytut Kaszubski

20 000,00 zł

8

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

14 000,00 zł

9

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

30 000,00 zł

10

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

10 000,00 zł

11

Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ

8 500,00 zł

12

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

25 000,00 zł

13

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

35 000,00 zł

14

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile

14 000,00 zł

15

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

25 000,00 zł

16

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

9 320,00 zł

17

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

8 000,00 zł

18

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

7 200,00 zł

19

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce

10 000,00zł

20

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

44 000,00 zł

21

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu

4 200,00 zł

22

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego

9 000,00 zł

23

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

50 026,00 zł

24

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

36 039,00 zł

25

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

8 550,00 zł

26

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska

3 660,00 zł

27

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

12 000,00 zł

28

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA

12 000,00 zł

29

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

9 000,00 zł

30

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

18 800,00 zł

31

Towarzystwo Słowaków w Polsce

30 000,00 zł

32

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

4 500,00 zł

33

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

14 000,00 zł

34

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

80 000,00 zł

35

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

60 000,00 zł

36

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

120 000,00 zł

37

Towarzystwo Ukraińskie

15 000,00 zł

38

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

26 500,00 zł

39

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

150 000,00 zł

40

Związek Karaimów Polskich

8 356,32 zł

41

Związek Młodzieży Białoruskiej

20 000,00 zł

42

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

6 000,00 zł

43

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

40 000,00 zł

44

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą, w Gliwicach

10 000,00 zł

45

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

12 000,00 zł

46

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

6 000,00 zł

47

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

6 000,00 zł

48

Związek Ukraińców Podlasia

22 000,00 zł

49

Związek Ukraińców w Polsce

190 000,00 zł

50

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

5 000,00 zł

 

Razem

1 658 393,32 zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-24
  • Data wejścia w życie: 2012-10-24
  • Data obowiązywania: 2012-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA