REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 6 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 6 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 19 i poz. 27) w § 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Departament Funduszy Strukturalnych I:

a) Wydział Wdrażania POIG 1,

b) Wydział Wdrażania POIG 2,

c) Wydział Wdrażania POIŚ,

d) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Koordynacji i Analiz;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Departament Systemu Zarządzania i Kontroli:

a) Wydział Prawny,

b) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych,

c) Wydział Kontroli na Miejscu,

d) Wydział Nieprawidłowości i Protestów,

e) Wydział Projektów Systemowych;

f) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Analiz i Ewaluacji;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
  • Data wejścia w życie: 2013-03-07
  • Data obowiązywania: 2013-03-07
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA