REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 64

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 260 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815) w dniu 24 lipca 2014 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 260.

Tekst Umowy wielostronnej M 260 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 260 w podanych niżej datach:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

 

Brytanii i Irlandii Północnej

12/04/2013

Królestwo Szwecji

24/05/2013

Republika Francuska

29/05/2013

Królestwo Belgii

31/05/2013

Republika Federalna Niemiec

3/06/2013

Konfederacja Szwajcarska

14/06/2013

Republika Portugalska

17/06/2013

Królestwo Niderlandów

18/06/2013

Republika Austrii

20/06/2013

Królestwo Norwegii

20/06/2013

Republika Słowenii

21/06/2013

Królestwo Danii

26/06/2013

Królestwo Hiszpanii

26/06/2013

Republika Bułgarii

28/06/2013

Republika Łotewska

9/07/2013

Węgry

10/07/2013

Republika Włoska

18/07/2013

Wielkie Księstwo Luksemburga

24/07/2013

Irlandia

30/07/2013

Republika Czeska

6/08/2013

Republika Słowacka

9/09/2013

Republika Finlandii

17/09/2013

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: w zast. Adam Zdziebło

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [Umowa wielostronna M 260 zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 załącznika A do ADR, dotycząca sztuk przesyłki i kontenerów zawierających materiały stwarzające podczas przewozu zagrożenie uduszeniem]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
(Dz. Urz. MIR poz. 64)

UMOWA WIELOSTRONNA M 260

zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 załącznika A do ADR, dotycząca sztuk przesyłki i kontenerów zawierających materiały stwarzające podczas przewozu zagrożenie uduszeniem

1. W odstępstwie od przepisów podrozdziałów 5.5.3.6 i 5.5.3.7 sztuki przesyłki i kontenery zawierające materiały stwarzające podczas przewozu zagrożenia uduszeniem powinny spełniać wymagania określone poniżej.

2. Podrozdziały 5.5.3.6 i 5.5.3.7 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku istnienia rzeczywistego zagrożenia uduszeniem w wagonie/pojeździe lub dużym kontenerze. Ocena tego zagrożenia powinna być dokonana przez uczestników przewozu, biorąc pod uwagę zagrożenia stwarzane przez materiały używane do chłodzenia lub klimatyzowania, ilość materiału przeznaczonego do przewozu, czas trwania przewozu oraz rodzaj zastosowanego opakowania. Co do zasady, przyjmuje się, że sztuki przesyłki zawierające jako chłodziwo suchy lód (UN 1845) nie stwarzają takiego zagrożenia.

3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przed tą datą, przez jednego z jej sygnatariuszy, niniejsza umowa obowiązuje do wskazanej powyżej daty wyłącznie w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach tych Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy, które jej nie wypowiedziały.

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury i Rozwoju

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
  • Data wejścia w życie: 2014-08-28
  • Data obowiązywania: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA