REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 65

DECYZJA NR 21
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 296) ustala się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
 W skład zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pani Dorota Pyć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;

2) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni – Pan prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski – Prorektor do spraw Nauki,

b) przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie – Pan dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. Akademii Morskiej – Prorektor do spraw Nauki.

§ 3.
 1. Do zadań zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub całokształt dorobku, zwane dalej „nagrodami”;

2) przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy Ministra;

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Zespół ustala regulamin pracy.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwoływane jest z inicjatywy Ministra.

§ 4.
 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 5.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: w zast. Adam Zdziebło

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
  • Data wejścia w życie: 2014-08-27
  • Data obowiązywania: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA