REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 53

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28 Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie dodatkowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie dodatkowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzenie określa rodzaje zajęć zarobkowych, wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, które nie wymagają zgody kierownika jednostki organizacyjnej.”;

3) użyte w § 1 w ust. 2 w pkt 1–3 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-17
  • Data wejścia w życie: 2017-03-18
  • Data obowiązywania: 2017-03-18
  • Dokument traci ważność: 2018-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA