REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 84

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Ogłasza się decyzję Nr 1 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Decyzja nr 1 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego]

Załącznik do komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 kwietnia 2017 r. (poz. 84)

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ROZWOJU I
FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 29 Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zmienionej decyzją Nr 30 z dnia 16 października 2014 r., decyzją Nr 17 z dnia 27 października 2015 r. oraz decyzją Nr 3 z dnia 29 marca 2016 r., w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

„4c) Adam BARTOSIEWICZ;”;

2) uchyla się pkt 22;

3) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) Wiesław JANCZYK;”;

4) uchyla się pkt 31a.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-25
  • Data wejścia w życie: 2017-04-25
  • Data obowiązywania: 2017-04-25
  • Dokument traci ważność: 2018-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA