REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 186

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 85), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 181).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 181), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 17 września 2018 r. (poz. 186)

ZARZĄDZENIE NR 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. Komisja jest właściwa w postępowaniach w sprawie stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności:

1) kierownika ruchu w:

a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających:

- węgiel kamienny lub

- rudy metali, lub

- kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, lub

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub

d) zakładach prowadzących działalność określoną w:

- art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "ustawą", lub

- art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy, lub

- art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 ustawy, lub

- art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy;

2) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrony środowiska - w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;

3) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska - w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;

4) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych;

5) kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

6) kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

§ 3.2) W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Zbigniew Rawicki

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Piotr Wojtacha

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarze:

a) Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Jerzy Migdał

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

b) Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

d) Aleksander Chowaniec

Polska Grupa Górnicza S.A.,

e) Janusz Czarnecki

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

f) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Bronisław Gaj

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

h) Ryszard Gowarzewski

TAURON Wydobycie S.A.,

i) Anna Grabowska

Wyższy Urząd Górniczy,

j) Paweł Grzebinoga

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.,

k) Rajmund Horst

Polska Grupa Górnicza S.A.,

l) Adam Idziak

Uniwersytet Śląski,

m) Krzysztof Jamka

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

n) Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

o) Piotr Karkula

Wyższy Urząd Górniczy,

p) Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

q) Jerzy Kolasa

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

r) Eugeniusz Koziarz

KGHM Polska Miedź S.A.,

s) Darosław Kubiak

KGHM Polska Miedź S.A.,

t) Zbigniew Kubica

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

u) Piotr Litwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

v) Zbigniew de Lorm

Wyższy Urząd Górniczy,

w) Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

x) Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

y) Jarosław Malik

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.,

z) Paweł Markowski

KGHM Polska Miedź S.A.,

za) Adam Musialik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

zb) Andrzej Niechwiej

KGHM Polska Miedź S.A.,

zc) Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

zd) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

ze) Michał Piecha

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zf) Stanisław Prusek

Główny Instytut Górnictwa,

zg) Adam Robakowski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zh) Jacek Romuk

Wyższy Urząd Górniczy,

zi) Krystyna Samek-Skwara

Wyższy Urząd Górniczy,

zj) Marek Skuza

Polska Grupa Górnicza S.A.,

zk) Stefan Spyra

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

zl) Waldemar Stachura

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zm) Andrzej Stępień

Wyższy Urząd Górniczy,

zn) Roman Sus

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,

zo) Jan Syty

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

zp) Marek Szmidt

Wyższy Urząd Górniczy,

zq) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

zr) Magdalena Śmieszek-Dudek

Wyższy Urząd Górniczy,

zs) Krzysztof Tkaczuk

KGHM Polska Miedź S.A.,

zt) Jarosław Twardokęs

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zu) Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy,

zv) Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.,

zw) Jerzy Wróbel

KGHM Polska Miedź S.A.

§ 4. Znosi się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, powołaną zarządzeniem nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 49).

§ 5. Czynności dokonane przed komisją, o której mowa w § 4, albo przez tę komisję w postępowaniach, o których mowa w § 2, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 181), które weszło w życie z dniem 13 września 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
  • Data wejścia w życie: 2018-09-17
  • Data obowiązywania: 2019-03-27
  • Dokument traci ważność: 2019-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA