REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 206

ZARZĄDZENIE NR 81
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 134) w załączniku do zarządzenia po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:

"§ 50a. 1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy Pracodawca, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, może umorzyć niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami.

2. Pracodawca zawiadamia poręczycieli o umorzeniu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami.".

§ 2.

Przepisy § 50a zarządzenia zmienianego w § 1 stosuje się także do umów pożyczki oraz umów poręczenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:

Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-15
  • Data wejścia w życie: 2018-11-15
  • Data obowiązywania: 2018-11-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA