REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 80

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 26), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzją nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 70).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 70), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 listopada 2019 r. (poz. 80)

DECYZJA NR 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 6 ust. 4 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się następujących stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie:

1) Anna Duda;

1a)1) Tadeusz Maślisz;

2) Alicja Stefaniak;

3) (uchylony)2)

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 70), która weszła w życie z dniem 25 września 2019 r.

2) Przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-08
  • Data wejścia w życie: 2019-11-08
  • Data obowiązywania: 2022-09-20
  • Dokument traci ważność: 2023-06-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA