Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 84), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej decyzją nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 105).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 105), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 24 września 2021 r. (poz. 113) 

DECYZJA Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724) postanawia się, co następuje:

§ 1. W skład Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym wchodzą:

1) Przewodniczący

Artur Sowa;

2) Sekretarz

Dorota Hadryan;

3)1) Członkowie:

a) Sebastian Dziedzic,

b) Grzegorz Gogolok,

c) Iwona Grochowina,

d) Norbert Gzuk,

e) Sylwester Janiów,

f) Bernadeta Jankowicz,

g) Tomasz Jawień,

h) Mariusz Kiercz,

i) Krzysztof Markowicz,

j) Agnieszka Nolda,

k) Beata Strzelec,

l) Krzysztof Wilimborek.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2011 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 105), która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe