REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 81

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 59) w § 3 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się lit. x i zl;

2) w lit. y wyrazy „TAURON Wydobycie S.A." zastępuje się wyrazami „Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o.";

3) po lit. zd dodaje się lit. zda w brzmieniu:

„zda) Adam Rozmus
Polska Grupa Górnicza S.A.,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA