REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 85

ZARZĄDZENIE Nr 27 PREZESA
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych oraz przeprowadzania czynności wyjaśniających w ramach zadań należących do właściwości dyrektorów okręgowych urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych oraz przeprowadzania czynności wyjaśniających w ramach zadań należących do właściwości dyrektorów okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. Orzeczenie, o którym mowa w art. 174 ust. 4 Pgg:

1) opracowuje się przy współudziale prawnika wykonującego obowiązki służbowe w OUG;

2) podpisuje dyrektor OUG.";

2) użyte w § 48 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 oraz w § 50 wyrazy „§ 46 ust. 3 pkt 8" zastępuje się wyrazami „art. 174 ust. 4 Pgg";

3) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 174 ust. 5 Pgg, dokumentuje się w notatce służbowej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2023 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA