Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 7
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) oraz § 1 ust. 4 decyzji nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 14 czerwca 2021 r. ustala się następujący skład osobowy Centralnej Komisji Metodycznej:

1) przewodniczący: Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie);

2) sekretarz: Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

3) członkowie:

a) dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie),

b) dr Maciej Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi),

c) Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),

d) Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),

e) dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych),

f) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),

g) dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),

h) dr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

NACZELNY DYREKTOR

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PAWEŁ PIETRZYK

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe