REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 4
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) oraz § 6 ust. 2 pkt 1 komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych (Dz. Urz. NDAP poz. 2) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kierujący w NDAP oraz osoby zatrudnione na jednoosobowych samodzielnych stanowiskach w NDAP przekazują wypełnioną ankietę Dyrektorowi Generalnemu NDAP za pośrednictwem system EZD, w terminie do dnia 20 lutego każdego roku. Dyrektor Generalny NDAP, na podstawie otrzymanych ankiet, sporządza własną ankietę i do dnia 1 marca każdego roku przekazuje ją Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.";

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektor Generalny NDAP, na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 6 i 7, opracowuje zbiorczą informację o wynikach samooceny kontroli zarządczej, którą przekazuje Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, w terminie do dnia 10 marca każdego roku.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PAWEŁ PIETRZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1964 i 2414.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA