REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 10
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania standardów porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół w składzie:

1) Kinga Kardaszewska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - przewodnicząca;

2) Maciej Parzniewski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz;

3) Anna Bogdali - Balicka (Archiwum Państwowe w Warszawie);

4) Artur Kiełt (Archiwum Państwowe w Przemyślu);

5) Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe);

6) Joanna Racka (Archiwum Akt Nowych);

7) Grażyna Spyrka (Archiwum Narodowe w Krakowie);

8) Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).

§ 2.

Zadaniem zespołu jest opracowanie standardów porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych dla różnych rodzajów dokumentacji.

§ 3.

1. Pracami zespołu kieruje przewodnicząca, a w przypadku jej nieobecności - sekretarz.

2. Zespół działa i podejmuje ustalenia na posiedzeniach, które odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodnicząca, przesyłając do członków zespołu zawiadomienie o terminie i przedmiocie posiedzenia.

4. W posiedzeniach zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć z głosem doradczym także specjaliści zaproszeni przez przewodniczącą lub dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

5. W sprawach będących przedmiotem prac zespołu, może on konsultować się z właściwymi rzeczowo organami opiniodawczymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub z komórkami organizacyjnymi obsługującego go urzędu, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodnicząca i udostępnia członkom zespołu.

7. Obsługę kancelaryjną, administracyjną i organizacyjną zespołu zapewnia Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§ 4.

Zespół zakończy prace w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-13
  • Data wejścia w życie: 2023-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-03-13
  • Dokument traci ważność: 2023-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA