REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 12
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw modyfikacji systemu NiKA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się zespół do spraw modyfikacji systemu NiKA - Nadzór i Kontrola Archiwalna, zwanego dalej „systemem NiKA", w składzie:

1) Maciej Parzniewski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - przewodniczący;

2) Jakub Garbacz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz;

3) Cezary Berzyński (Archiwum Państwowe w Warszawie);

4) Gabriel Eksman (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim);

5) Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);

6) Monika Kowzon-Świtalska (Narodowe Archiwum Cyfrowe);

7) Mariusz Maleńczuk (Archiwum Akt Nowych);

8) Barbara Olesiejuk (Archiwum Państwowe w Katowicach);

9) Grzegorz Trafalski (Archiwum Państwowe w Łodzi);

10) Karolina Zięba (Archiwum Narodowe w Krakowie).

§ 2.

Zadaniem zespołu jest weryfikacja funkcjonalności systemu NiKA pod względem potrzeb archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz przygotowanie propozycji zmian w tym systemie.

§ 3.

1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - sekretarz.

2. Zespół działa na posiedzeniach w formie zdalnej oraz wykonując czynności w wersji testowej systemu NiKA.

3. W posiedzeniach zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć z głosem doradczym także specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego lub dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

4. Z posiedzeń zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zespołu.

§ 4.

Obsługę kancelaryjną, administracyjną i organizacyjną zespołu zapewnia Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

§ 5.

Zespół zakończy prace do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2023 r.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P.Pietrzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-29
  • Data wejścia w życie: 2023-04-03
  • Data obowiązywania: 2023-06-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA