REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 6
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do występowania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach określania instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt - w porozumieniu z organami i kierownikami jednostek organizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2h ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Upoważnia się dyrektorów archiwów państwowych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia, do dokonywania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych czynności, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 2f ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanych dalej „czynnościami”, zgodnie z właściwością miejscową tych archiwów.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do czynności dotyczących:

1) urzędów obsługujących ministrów i agencji rządowych;

2) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych.

§ 2.

1. W sprawach czynności, o których mowa w § 1 ust. 2, organem właściwym jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

2. Dyrektor Archiwum Akt Nowych wykonuje czynności dotyczące wszystkich centralnych jednostek organizacyjnych, których siedziba mieści się w Warszawie, z wyjątkiem określonych w § 1 ust. 2.

3. Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego wykonuje czynności dotyczące jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Warszawie, powołanych do wytwarzania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej, utrwalających działalność podstawową w formie fotograficznej oraz audiowizualnej i gromadzących takie materiały archiwalne celowo.

4. Wątpliwości i spory o właściwość w zakresie upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, rozstrzyga Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

§ 3.

Traci moc nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do występowania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach określania instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt - w porozumieniu z organami i kierownikami jednostek organizacyjnych, zmienione zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 81 z dnia 7 grudnia 2018 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Załącznik 1. [Wykaz Archiwów Państwowych, których dyrektorzy są upoważnieni do występowania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach określania instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych – w porozumieniu z organami i kierownikami jednostek organizacyjnych]

Załącznik
do zarządzenia nr 6
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 22 lutego 2024 r. (poz. 7)

WYKAZ ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH,
których dyrektorzy są upoważnieni do występowania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach określania instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych - w porozumieniu z organami i kierownikami jednostek organizacyjnych

1. Archiwum Akt Nowych

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe

3. Archiwum Państwowe w Białymstoku

4. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

5. Archiwum Państwowe w Częstochowie

6. Archiwum Państwowe w Gdańsku

7. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

8. Archiwum Państwowe w Kaliszu

9. Archiwum Państwowe w Katowicach

10. Archiwum Państwowe w Kielcach

11. Archiwum Państwowe w Koszalinie

12. Archiwum Narodowe w Krakowie

13. Archiwum Państwowe w Lesznie

14. Archiwum Państwowe w Lublinie

15. Archiwum Państwowe w Łodzi

16. Archiwum Państwowe w Olsztynie

17. Archiwum Państwowe w Opolu

18. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

19. Archiwum Państwowe w Płocku

20. Archiwum Państwowe w Poznaniu

21. Archiwum Państwowe w Przemyślu

22. Archiwum Państwowe w Radomiu

23. Archiwum Państwowe w Rzeszowie

24. Archiwum Państwowe w Siedlcach

25. Archiwum Państwowe w Suwałkach

26. Archiwum Państwowe w Szczecinie

27. Archiwum Państwowe w Toruniu

28. Archiwum Państwowe w Warszawie

29. Archiwum Państwowe we Wrocławiu

30. Archiwum Państwowe w Zamościu

31. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA