REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 8
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Metodycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) oraz § 11 ust. 3 zarządzenia nr 43 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania regionalnych komisji metodycznych w archiwach państwowych oraz Centralnej Komisji Metodycznej (Dz. Urz. NDAP poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Metodycznej (Dz. Urz. NDAP poz. 2) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Joanna Bławat-Obin (Archiwum Państwowe w Gdańsku) - Przewodniczący Regionalnej Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Koszalinie i Archiwum Państwowego w Toruniu;”;

2) uchyla się pkt 5 i 9;

3) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) Elżbieta Rogal (Archiwum Państwowe w Poznaniu) - Przewodniczący Regionalnej Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA