REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 51

ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej "Ministrem".

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie zagadnień należących do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w szczególności:

1) doradzanie Ministrowi w zakresie realizowanych zadań;

2) przedstawianie propozycji działań w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

§ 3.

1. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi.

2. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik współdziała w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem", z sekretarzami stanu, podsekretarzami stanu oraz dyrektorem generalnym Ministerstwa.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie wykonywanych zadań, są obowiązane współpracować z Pełnomocnikiem.

§ 4.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Mieszkalnictwa.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-06
  • Data wejścia w życie: 2021-08-06
  • Data obowiązywania: 2021-08-06
  • Dokument traci ważność: 2022-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA