REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 56

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie odwołania Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości, zwaną dalej "Radą".

§ 2.

Osoba, która do dnia wejścia w życie zarządzenia pełniła funkcję Przewodniczącego Rady, przekazuje Departamentowi Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rezultaty dotychczasowych prac Rady w postaci wytworzonych dokumentów, w tym projekty standardów zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości opracowane przez Radę oraz opinie o tych projektach sporządzone w toku prac Rady, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 20 oraz z 2019 r. poz. 3).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII

WZ. MATEUSZ MORAWIECKI


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-14
  • Data wejścia w życie: 2021-10-15
  • Data obowiązywania: 2021-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA