Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 39

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw HNS (Host Nation Support) oraz Zastępcy Pełnomocnika do spraw HNS

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wyznacza się Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 2.

1. Ustanawia się Zastępcę Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

2. Na Zastępcę Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wyznacza się Naczelnika Wydziału do Spraw Obronnych w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 3.

Zakres zadań Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska określa art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym.

§ 4.

Zastępca Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska realizuje zadania, o których mowa w § 3, pod nieobecność Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 5.

Obsługę Pełnomocnika do spraw HNS w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
wz. Adam Guibourgé-Czetwertyński


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-11
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe