| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Niechlów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni gruntów - 4,00 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,46 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,33 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części związane z procesem poboru, uzdatniania wody oraz zaopatrzenia odbiorców w wodę,

2) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Niechlów nr XLV/175/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »