| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/219/14 Rady Gminy w Będkowie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2013-2017 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/138/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 stycznia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne";

Lata

Rodzaj lokalu

Ilość

Powierzchnia użytkowa

Stan techniczny

dobry

średni

zły

2013

mieszkalne
socjalne

38
4

1.703,74 m2
177,80 m2

38

4

0

2014

mieszkalne
socjalne

38
4

1.703,74 m2
177,80 m2

38

4

0

2015

mieszkalne
socjalne

36
6

1.629,60 m2
251,94 m2

38

4

0

2016

mieszkalne
socjalne

36
6

1.629,60 m2
251,94 m2

38

4

0

2017

mieszkalne
socjalne

36
6

1.629,60 m2
251,94 m2

38

4

0

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Z zasobu, wymienionego w ust. 2, wydziela się lokale socjalne wymienione w pkt. 4 lit. a i c oraz w pkt. 9".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Legieziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »