| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Tomaszowskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz.U.2013 poz.260, poz.843, poz.1446,1543 z 2014r., poz.659,poz.1310 )

§ 1. Wprowadza się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni jezdni w celu prowadzenia robót:

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 9,00 zł;

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł;

2) przy zajęciu torowisk, ciągów pieszych i rowerowych , chodników w celu prowadzenia robót - 8,00 zł;

3) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego- 7,00 zł;

4) roczna stawka za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

a) na obiektach mostowych- 200,00 zł;

b) w pasach drogowych:

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

2

3

4

5

1.

Poza obszarem zabudowanym

50,00

40,00

30,00

2.

W obszarze zabudowanym

50,00

40,00

30,00

5) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w tym obiektów handlowych)- za każdy dzień- 0,50 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego;

6) za umieszczenie w pasie drogowym reklam- za każdy dzień- 2,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy;

7) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w pkt. 1-6 stawka wynosi- 9,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego;

8) za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1 m2 stosuje się stawki takie, jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/198/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Tomaszowskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Piotr Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »