Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 142 poz. 4547

Uchwała nr V.45.2011 Rady Gminy w Potworowie

z dnia 14 lipca 2011r.

w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) i art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (z 1997 r. Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczone przez Urząd Gminy w Potworowie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Potworowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/144/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie opłat za wodę i ścieki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie


Bogdan Milczarski


Załącznik do Uchwały Nr V.45.2011
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 14 lipca 2011 r.

Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Za dostarczaną wodę odbiorcy płacą zgodnie ze wskazaniami wodomierza, przy czym cena jest zróżnicowana dla średniego zużycia dziennego w okresie rozliczeniowym do 2 m³ i powyżej 2 m³: -przy średnim zużyciu do 2 m³ dziennie w okresie rozliczeniowym – 2,52 zł. brutto za 1 m³ wody, -przy średnim zużyciu powyżej 2 m³ dziennie w okresie rozliczeniowym – 4,04.

Za pobór wody z ujęć wody – 2,89 zł. brutto za 1 m³.

Za dostarczaną wodę – 5,25 zł. brutto od osoby miesięcznie, dla odbiorców nie posiadających wodomierzy.

Za odprowadzane ścieki stawki są ustalone od 1 m³ zużytej wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza: od 1 m³ odprowadzonych ścieków – 3,47 zł. brutto,

Gospodarstwa domowe, posiadające ujęcia wody na swoich nieruchomościach, są rozliczane stawką od osoby: od 1 osoby miesięcznie – 8,09 zł.,

Za odprowadzane ścieki zrzutowe: od 1 m³ ścieków – 6,30 zł. brutto.

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie


Bogdan Milczarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe