Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Nr 3/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe