Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/319/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje - w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe